Jullerup vandværk leverer vand
til 162 forbrugere

Vandværket leverer ca. 81.900 m3 vand
til forbrugerne

Jullerup Vandværk skal i 2017 totalrenovere vandværket.

Arbejdet forventes påbegyndt august/september.