Jullerup vandværk leverer vand
til 162 forbrugere

Vandværket leverer ca. 81.900 m3 vand
til forbrugerne

Ledningsarbejde
Jullerup Vandværk er nu ved at være færdig med etablering af nødforsyningsledningen til Særslev Vandværk.

I forbindelse med de sidste tilslutninger kan der være tidspunkter hvor der er lukket for vandet. Vi håber I vil bære over med os.