Jullerup vandværk leverer vand
til 162 forbrugere

Vandværket leverer ca. 81.900 m3 vand
til forbrugerne

Jullerup Vandværk har planlagt opførelse af nyt vandværk. Dette forventes at ske i 2018

 

Vandanalyser

Der er i øjeblikket meget i medierne om pesticiderne Chloridazon og desphenyl-chloridazon.

Der er også taget analyser for stofferne i Jullerup Vandværk, og de er ikke fundet i vores vand.