Jullerup vandværk leverer vand
til 162 forbrugere

Vandværket leverer ca. 81.900 m3 vand
til forbrugerne

Jullerup Vandværk afholder generalforsamling den 7. marts 2017 kl. 19.30 i Melby forsamlingshus.